Coen Drion wordt raadsheer bij de Hoge Raad

Coen Drion wordt raadsheer bij de Hoge Raad