Bestuurdersaansprakelijkheid wegens verkoop IE-rechten zonder statutaire goedkeuring

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens verkoop IE-rechten zonder statutaire goedkeuring