Beroep van de notaris op de klachtplicht ex art. 6:89 BW gehonoreerd

Beroep van de notaris op de klachtplicht ex art. 6:89 BW gehonoreerd

Gerelateerde uitspraken