Een beroep op de klachtplicht kan een onbehoorlijk handelende bestuurder niet redden

Een beroep op de klachtplicht kan een onbehoorlijk handelende bestuurder niet redden