25 september 2018

Bedrijfsongeval het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer?

Gerelateerde uitspraken