Arbeidsongeschiktheidsverzekering vernietigd omdat aanvrager zijn drugsverleden heeft verzwegen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering vernietigd omdat aanvrager zijn drugsverleden heeft verzwegen

Gerelateerde uitspraken