Absolute verjaringstermijn houdt stand

Absolute verjaringstermijn houdt stand