Aansprakelijkheids- en dekkingsgeschil over schade aan een scherm boven een ijsbaan door sneeuwval

Aansprakelijkheids- en dekkingsgeschil over schade aan een scherm boven een ijsbaan door sneeuwval

Gerelateerde uitspraken