Aansprakelijkheid voor schade door uitval gehuurde noodstroomvoorziening. Beroep op exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Aansprakelijkheid voor schade door uitval gehuurde noodstroomvoorziening. Beroep op exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Gerelateerde uitspraken